direct naar inhoud van Artikel 6 Recreatie - Verblijfsrecreatie -2
Plan: Kijkuit
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0703.07YeBPKijkuit-va01

Artikel 6 Recreatie - Verblijfsrecreatie -2

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie - Verblijfsrecreatie -2 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf;
 • b. bedrijfswoning;
 • c. beheersgebouwen;
 • d. horeca-activiteiten uit ten hoogste categorie 1a van de Staat van alsmede zaalaccommodatie;
 • e. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals:
  • 1. groen;
  • 2. parkeervoorzieningen;
  • 3. nutsvoorzieningen;
  • 4. water.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Binnen het bouwvlak

Voor het bouwen binnen het bouwvlak gelden de volgende regels:

 • a. toegestaan zijn:
  • 1. bouwwerken ten behoeve van recreatief nachtverblijf;
  • 2. hoofdgebouwen;
  • 3. bijgebouwen;
  • 4. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • b. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan:
  • 1. bouwwerken ten behoeve van recreatief nachtverblijf: 4 m;
  • 2. hoofdgebouwen: de aangegeven bouwhoogte;
  • 3. bijgebouwen: 4 m;
  • 4. erf- en terreinafscheidingen: 2 m;
  • 5. vrijstaande antennes: 10 m;
  • 6. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 3 m;
 • c. de oppervlakte van bouwwerken ten behoeve van recreatief nachtverblijf bedraagt niet meer dan 50% van de standplaats niet meer dan 70 m²;
 • d. de oppervlakte van een bijgebouw bedraagt niet meer dan 6 m2;
 • e. per standplaats is niet meer dan 1 bijgebouw toegestaan;
 • f. de afstand van tussen gebouwen, geen bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf zijnde, bedraagt ten minste 1 m;
 • g. de afstand van bouwwerken ten behoeve van recreatief nachtverblijf onderling bedraagt ten minste 3 m;
 • h. de inhoud van een bedrijfswoning bedraagt niet meer dan 750 m3.

6.2.2 Buiten het bouwvlak

Voor het bouwen buiten het bouwvlak gelden de volgende regels:

 • a. toegestaan zijn:
  • 1. bouwwerken ten behoeve van recreatief nachtverblijf;
  • 2. bijgebouwen;
  • 3. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • b. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan:
  • 1. bijgebouwen: 3 m;
  • 2. erf- en terreinafscheidingen: 2 m;
  • 3. vrijstaande antennes: 10 m;
  • 4. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 3 m.
 • c. de oppervlakte van bouwwerken ten behoeve van recreatief nachtverblijf bedraagt niet meer dan 50% van de standplaats met een maximum van 70 m²;
 • d. de oppervlakte van een bijgebouw bedraagt niet meer dan 6 m2;
 • e. per standplaats is ten hoogste 1 bijgebouw toegestaan;
 • f. de afstand van bouwwerken ten behoeve van recreatief nachtverblijf onderling bedraagt ten minste 3 meter.

6.3 Afwijken van de bouwregels
6.3.1 Uitbreiden bouwvlak

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde ten aanzien van de maximum oppervlakte van het bouwvlak, met in achtneming van de volgende regels:

 • a. het bouwvlak mag uitsluitend aan de achterzijde worden vergroot;
 • b. de oppervlakte van het bouwvlak wordt met niet meer dan 20% vergroot;
 • c. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

6.3.2 Algemene afwijking

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde ten aanzien van de maximaal toelaatbare goot- of boeibordhoogte dan wel bouwhoogte, de afstand van een gebouw tot de perceelsgrens, de maximaal toelaatbare oppervlakte en het aangegeven bebouwingspercentage, met in achtneming van de volgende regels:

 • a. de afwijking bedraagt niet meer dan 15%;
 • b. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

6.4 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. permanente bewoning, met uitzondering van de bedrijfswoning, is niet toegestaan;
 • b. ten hoogste 130 permanente en niet-permanente standplaatsen voor bouwwerken ten behoeve van recreatief nachtverblijf zijn toegestaan;
 • c. de oppervlakte van de zaalaccommodatie bedraagt niet meer dan 200 m2.