direct naar inhoud van Artikel 7 Verkeer
Plan: Kijkuit
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0703.07YeBPKijkuit-va01

Artikel 7 Verkeer

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. afvalverzamelplaatsen;
 • b. beplantingen;
 • c. bermen;
 • d. fietspaden;
 • e. geluidswerende voorzieningen;
 • f. voetpaden;
 • g. waterlopen en andere voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • h. wegen;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein': tevens voor een evenemententerrein;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein': tevens voor een parkeerterrein.

7.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. toegestaan zijn:
  • 1. bruggen;
  • 2. duikers;
  • 3. keermuren voor de waterbeheersing;
  • 4. oeverbeschoeiingen;
  • 5. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • b. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan:
  • 1. bewegwijzering en overig straatmeubilair: 4,50 m;
  • 2. lichtmasten en overige masten: 10 m;
  • 3. speelvoorzieningen: 3 m;
  • 4. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 1 m.

7.3 Wijzigingsbevoegdheid
7.3.1 Nutsvoorzieningen

Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemming Verkeer wijzigen voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen en daarmee vergelijkbare voorzieningen met in achtneming van de volgende regels:

 • a. de inhoud van het op te richten gebouw bedraagt niet meer dan 50 m³;
 • b. de bouwhoogte van een gebouw bedraagt niet meer dan 5 m.