direct naar inhoud van 2.2 Provinciaal beleid
Plan: Kijkuit
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0703.07YeBPKijkuit-va01

2.2 Provinciaal beleid

Omgevingsplan Zeeland 2006-2012

Doel en inzet van het provinciale beleid voor de recreatiesector is het geven van een flinke kwaliteitsimpuls. De daarbij vermelde sleutelwoorden zijn ambitie, innovatie, nieuwe initiatieven en extra ruimtebeslag. Deze kwaliteitsimpuls moet gelijktijdig gepaard gaan met investering in de omgevingskwaliteiten (principe van verevening). Concreet richt het provinciale recreatiebeleid zich op de volgende drie accenten.

  • De recreatiesector voldoende (fysieke) ruimte geven om zich te ontwikkelen.
  • Het in relatie brengen met elkaar van enerzijds de sanerings- of herstructureringsopgave en anderzijds nieuwe impulsen, ambities en uitbreidingen.
  • Het gelijktijdig doen van investeringen in de recreatie en in de omgevingskwaliteit (landschappelijke inpassing en verevening).

Het voorliggende bestemmingsplan biedt ruimte voor het provinciaal beleid.