direct naar inhoud van 2.5 Toetsing en conclusie
Plan: Kijkuit
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0703.07YeBPKijkuit-va01

2.5 Toetsing en conclusie

Recreatieve functie en ligging Kijkuit

Voor het behouden van de recreatieve functie van Kijkuit gelden de volgende beleidsmatige overwegingen.

  • De Buitenplaats Yerseke ligt in een gebied met een recreatief karakter. Omzetting naar permanente bewoning heeft tot gevolg dat de recreatieve structuur duurzaam wordt aangetast.
  • Het gebied met recreatiewoningen grenst niet aan een regulier woongebied.
  • Daarentegen is de directe ligging naast het bedrijventerrein Burenpolder een belangrijk gegeven. De milieucontouren van het bedrijventerrein, waar categorie 3.2-bedrijven zijn toegestaan, liggen over het gebied heen. De afstand tussen een regulier woongebied en een dergelijk bedrijventerrein zou 100 meter moeten bedragen. Hieraan wordt geenszins voldaan.
  • Sanering van het gebied zou tot gevolg hebben dat een recreatiefunctie waar in de praktijk altijd nog behoefte aan blijkt te bestaan, mede door de ligging nabij de Oosterschelde, in Reimerswaal zou verdwijnen. Dit is niet noodzakelijk en niet gewenst.

Als gevolg van de genoemde omstandigheden is het niet aanvaardbaar omzetting naar permanente bewoning toelaatbaar te stellen of logies voor arbeidsmigranten te bevorderen.

Logies arbeidsmigranten

In het gemeentelijk beleid is aangegeven dat arbeidmigranten in het stedelijk gebied kunnen worden gehuisvest als deze huisvesting zodanig is, dat er sprake is van een menselijke maat en voldoende veiligheid. Hiervoor zijn beleidsregels opgesteld. Daaruit zijn de regels van toepassing die gelden voor reguliere woongebied wat betreft het aantal arbeidsmigranten per woning (ten hoogste vier; ten minste 12 m2 per persoon).

Nieuwe logieslocaties zijn alleen op een onderlinge afstand van 250 meter toelaatbaar. Aan dat afstandsvereiste wordt hier niet voldaan. De bestaande situaties worden conform de beleidsregel bevestigd. Voor het waarborgen van voldoende kwaliteit van huisvesting van arbeidsmigranten zullen diverse voorwaarden worden gesteld.

Kwaliteitsvernieuwing Camping Zon en Zee

Het beleid stimuleert kwaliteitsverbetering op recreatieterreinen, zoals Camping Zon en Zee. Hiervoor zal het bestemmingsplan dan ook ruimte bieden. Tevens zal de mogelijkheid worden geboden om de horecagelegenheid als zaalaccommodatie te gebruiken.

Scouting

Dagrecreatieve functies zoals een scoutingvoorziening passen in het gebied en kunnen in beleidsmatig opzicht zonder meer worden gehandhaafd op dit soort locaties.