direct naar inhoud van 3.1 Bestaande situatie plangebied
Plan: Kijkuit
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0703.07YeBPKijkuit-va01

3.1 Bestaande situatie plangebied

Recreatiepark Buitenplaats Yerseke

Het recreatiepark Buitenplaats Yerseke bestaat uit 50 recreatiewoningen. De woningen staan oorspronkelijk in een open structuur en groene setting. Aan de randen van het recreatiepark staan bomenrijen als inpassing van het geheel in de omgeving.

De voorzieningen op het recreatiepark zijn een zwembad met een speelweide en een beheersgebouw. Aan de rand van het complex is er voldoende gelegenheid om te parkeren.

Delen van het recreatiecomplex zijn naar huidige maatstaven verouderd. Ook het onderhoud van de woningen en tuinen laat in veel gevallen te wensen over. Daarnaast zorgt het geheel omheinen van percelen voor een wezenlijk andere uitstraling dan de oorspronkelijke open structuur. Andere woonpercelen en woningen zijn de afgelopen jaren aangepast aan de huidige eisen.

De recreatiewoningen hebben een bouwhoogte van 4 meter. De oppervlakte van de recreatiewoningen is over het algemeen niet groter dan 90 m². In enkele gevallen is er meer bebouwing gerealiseerd. Het bebouwingspercentage van de percelen ligt tussen de 20% en de 25%, er zijn uitschieters naar 35%.

Diverse woningen hebben aanbouwen gerealiseerd. Bij andere woningen zijn ook (vrijstaande) bijgebouwen geplaatst. De afstand tussen woningen en de perceelsgrens bedraagt ten minste 2 meter.

De parkeervoorzieningen voor de woningen liggen aan de noord- en oostrand van het gebied. Er is een doorgaande route door de buitenplaats. Woningen zijn veelal via woonpaden bereikbaar. De ontsluitingsstructuur is zeer kleinschalig van opzet, afgestemd op recreatief gebruik en twee centrale parkeerplaatsen buiten het gebied.

Camping Zon en Zee

Camping Zon en Zee is een familiecamping. De camping is bezig met een kwaliteitsverbeteringsslag. Hierdoor worden de standplaatsen vergroot en komen de stacaravans op een grotere afstand van elkaar te staan. Doordat de standplaatsen groter worden, neemt het totaal aantal standplaatsen die in gebruik zijn af. De oppervlakte van een standplaats ligt tussen de 100 m² en 200 m².

Midden op de camping staat de centrale voorziening (receptie, kantoor, horecagelegenheid) met hierbij de beheerderswoning. De horecavoorziening wordt in bepaalde mate gebruikt voor feesten en partijen. Naast de centrale voorziening zijn de toiletgebouwen gesitueerd. Bij de ingang van het complex aan de oostzijde bevinden zich een aantal springkussens. Aan de kant van de Burenpolderweg is een 30-tal toeristische standplaatsen aanwezig.

Scouting

Het scoutingterrein is ongeveer 2.300 m² groot. De oppervlakte van de gebouwen bedraagt circa 400 m² met een bouwhoogte van 4 meter. De scouting heeft recentelijk een nieuw gebouw gebouwd. Op het overige deel van het terrein is er ruimte voor scoutingactiviteiten, zoals een vuurplaats.