direct naar inhoud van 3.7 Sociale en maatschappelijke samenhang
Plan: Kijkuit
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0703.07YeBPKijkuit-va01

3.7 Sociale en maatschappelijke samenhang

Op de Buitenplaats Yerseke is sprake van een complexe situatie wat betreft sociale en maatschappelijke samenhang.

  • Oorspronkelijk is Kijkuit opgezet als recreatiegebied.
  • Er heeft zich een toename van permanent wonen en logies voor arbeidsmigranten voorgedaan. Hiermee is de aard van het gebruik diverser en dus ook afwijkender geworden.
  • Er is geen sprake meer van een samenhangend, vergelijkbaar gebruik van de woningen.
  • Recreatiewoningen zijn permanent en als logiesaccommodatie in gebruik door een relatief groot aantal personen. Dat geeft ook permanent druk op het karakter van het gebied; een belangrijk aantal woningen is duurzaam bezet voor bewoning en niet zo incidenteel dan recreatiewoningen.
  • Er is sprake van een aanmerkelijk intensiever gebruik dan wanneer het gebied alleen als recreatiegebied wordt gebruikt.
  • Intensiever gebruik komt ook tot uitdrukking in afwijkende vormen en tijden van het verlaten van en terugkeren naar de woning (groepsgewijs, vroege en late tijdstippen, geconcentreerd).

Voor de camping en het scoutingterrein staat het recreatief karakter en daarmee de samenhang van het gebied, sterk onder druk. Daarentegen vervult de camping in beperkte mate een functie als een zaalaccommodatie voor vergaderingen, bijeenkomsten en partijen. Hieraan bestaat bij de inwoners van Yerseke behoefte. Die functie naast de camping past in de maatschappelijke samenhang.