direct naar inhoud van 4.2 Hoofdstructuur
Plan: Kijkuit
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0703.07YeBPKijkuit-va01

4.2 Hoofdstructuur

Voor de hoofdstructuur van de drie deelgebieden, wordt hierna vermeld welke ontwikkelingsmogelijkheden toelaatbaar worden gesteld.

Buitenplaats Yerseke

 • Door te kiezen voor een maximum van 90 m² aan bebouwing blijft de open structuur behouden.
 • Samen met een bebouwingspercentage van 30% zorgt dit voor meer gebruiksgemak van het perceel en tevens voor behoud van de structuur.
 • Het aantal vrijstaande bijgebouwen wordt beperkt tot twee ter voorkoming van een te rommelig beeld.
 • De bouwhoogte (4 meter) wordt gehandhaafd.
 • De afstand tussen gebouwen dient onderling ten minste 1 meter te bedragen, tot de perceelsgrens ten minste 2 meter.
 • Het zwembad en het beheersgebouw worden tevens als zodanig bestemd.
 • Het aantal recreatiewoningen (50) wordt vastgelegd.

Camping Zon en Zee

 • Er wordt uitgegaan van een maximaal te bebouwen oppervlakte van 1.500 m² voor beheers- en dienstgebouwen. De omvang van de bedrijfswoning wordt begrensd op 750 m3.
 • De gemiddelde standplaats heeft een oppervlakte van tussen 100 m2 en 200 m2.
 • De oppervlakte van een caravan/recreatief verblijf zal ten hoogste 50% van de standplaats bedragen, met een maximum van 70 m2.
 • De afstand tussen kampeermiddelen dient ten minste 3 meter te bedragen. Het betreft hier een ruimtelijk aspect. Over afstanden in verband met brandveiligheid vindt afzonderlijk besluitvorming plaats.
 • Het maximale aantal standplaatsen wordt vastgelegd op 135.
 • De aanwezige horeca wordt tevens bestemd voor zaalaccommodatie voor vergaderingen, bijeenkomsten en partijen. Hier is geen partycentrum toegestaan.

Scouting

 • De bouwhoogte wordt vastgelegd op 4 meter.
 • De maximaal te bebouwen oppervlak bedraagt 600 m².
 • Er wordt een bouwvlak opgenomen waarbinnen gebouwd mag worden.
 • Buiten het bouwvlak zijn overkappingen, zoals voor een vuurplaats, mogelijk.