direct naar inhoud van 5.1 Archeologie en cultuurhistorie
Plan: Kijkuit
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0703.07YeBPKijkuit-va01

5.1 Archeologie en cultuurhistorie

5.1.1 Archeologie

Het plangebied is op basis van de provinciale kaart Indicatieve Kaart Archeologische Waarden en Archeologisch Monumenten Kaart aangeduid als een gebied met lage trefkans voor archeologische vondsten. Indien er grondwerkzaamheden plaats vinden en eventuele vondsten worden gedaan. Dan geldt voor dergelijke vondsten een wettelijke meldingsplicht ex artikel 53 van de Monumentenwet 1988. Bij graafwerkzaamheden dient men dan ook attent te zijn op eventuele vondsten. Eventuele vondsten dienen te worden gemeld bij Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Bij SCEZ wordt navraag gedaan of in het gebied vondsten zijn geregistreerd.

5.1.2 Cultuurhistorie

De cultuurhistorische waarden zijn aangegeven op de kaart CHS (Cultuurhistorische hoofdstructuur) van de provincie. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen waardevolle objecten (onder andere rijksmonumenten) en waardevolle gebieden (onder andere provinciale belvedère gebieden).

Binnen het plangebied zijn geen cultuurhistorische waarden aanwezig.

5.1.3 Conclusie

Archeologische en cultuurhistorische aspecten vragen geen bijzondere aandacht bij het opstellen van de bestemmingsregeling.