direct naar inhoud van 5.4 Luchtkwaliteit
Plan: Kijkuit
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0703.07YeBPKijkuit-va01

5.4 Luchtkwaliteit

De Wet luchtkwaliteit (Wlk) vormt geen belemmering voor voorliggend bestemmingsplan. Het plan voldoet uit het oogpunt van luchtkwaliteit aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening.

Op basis van de Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (achtergrondconcentratie geleverd door het Planbureau voor de Leefomgeving; PBL) in combinatie met de afwezigheid van substantiƫle lokale bronnen kan worden geconcludeerd dat ter plaatse de concentraties stikstofdioxide en fijn stof onder de betreffende grenswaarden liggen. Ook de prognose voor 2015 en 2020 voorspelt geen overschrijding (informatie PBL november 2009). Verder is van een toename van het verkeer als gevolg van voorliggend bestemmingsplan geen sprake: het betreft uitsluitend het actualiseren van de geldende regeling.

Nieuwe ontwikkelingen die van invloed zouden kunnen zijn op luchtkwaliteit, worden niet voorzien.