direct naar inhoud van 5.8 Waterparagraaf
Plan: Kijkuit
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0703.07YeBPKijkuit-va01

5.8 Waterparagraaf

Buitenplaats Yerseke

De lage ligging van de buitenplaats heeft tot gevolg dat in het noordoostelijk deel een perceel met enige regelmaat een hoge waterstand kent. Het is dan ook niet bebouwd of daadwerkelijk als recreatieperceel in gebruik. De waterstand kan ook fluctueren door peilverandering van de Oosterschelde.

Met de VVE zal overleg worden gevoerd over de eventuele effecten van toename van bebouwing (vergroting bungalows) voor de waterhuishouding. Dit zal in het vastgesteld bestemmingsplan worden verwerkt.

Camping Zon en Zee

De kwaliteitsvernieuwing op Camping Zon en Zee heeft enerzijds een afname van het aantal standplaatsen als resultaat. Daarnaast neemt de omvang van de caravans wel toe. Interne regels van de camping zorgen ervoor dat de verharding op de standplaats beperkt blijft. Een relevante toename van verhardingsoppervlak is niet te verwachten.

Scouting

De eventuele toename van bebouwing is niet zodanig dat hiervoor specifieke maatregelen op het gebied van waterhuishouding nodig zijn. Hieromtrent zijn ook geen knelpunten bekend.

Het waterschap Scheldestromen heeft het wateradvies gegeven in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. Bro. Het wateradvies is bijgevoegd als bijlage 5.